اطلاعیه انیستیتو آموزش و تحقیق سازمان ملل

🎥اطلاعیه 🔺دعوت انستیتو آموزش و‌تحقیق سازمان ملل متحد از رئیس انجمن علمی مامایی ایران برای شرکت اعضای انجمن در دوره مجازی مشاوره شیردهی که منجر به اخذ سرتیفیکیت معتبر انستیتو می شود: اعضای محترم انجمن که به زبان انگلیسی آشنایی دارند پس از مطالعه متن دعوتنامه، می توانند از طریق لینک ذیل اطلاعیه در این…