دوره ۶۰ ساعته آمادگی برای زایمان (آنلاین)

دوره ۶۰ ساعته آمادگی برای زایمان( آنلاین)‏ هزینه ثبت نام : 1.900.000 تومان شروع کلاس ها : 14 مهر ۱۴۰۱‏ روزهای برگزاری :‏ ‏•‏ پنجشنبه 1401/07/14‏ ‏•‏ جمعه 1401/07/15‏ ‏•‏ پنجشنبه 1401/07/21‏ ‏•‏ جمعه ‏1401/07/22‏ ‏•‏ پنجشنبه ‏ 1401/07/28‏ ‏•‏ جمعه ‏ 1401/07/29‏ ‏•‏ پنجشنبه ‏ ‏1401/08/05‏ ‏•‏ جمعه‏ 1401/08/06‏ ‏•‏ پنجشنبه 1401/08/12‏ ‏•‏ جمعه…

لیست مقالات پذیرفته شده ( پوستر )

                جستجو جستجو: نویسنده عنوان الهه سمامی / شیوع افسردگی و اضطراب در زنان باردار ایرانی در پاندمی کووید الهه منصوری قزلحصاری / گزارش یک مورد جفت منفذدار الهه منصوری قزلحصاری / ارزیابی نقادانه کارآزمایی¬های بالینی منتشر شده در زمینه طب فشاری و درد زایمان -پروین عابدی/ بایدها…