به نام خداوند جان و خرد

انجمن های علمی از نظر سازمانی و تشکیلاتی مؤسساتی مستقل می باشند که براساس اساسنامه و به وسیلۀ مدیران منتخب اعضای خود اداره می شوند؛ درحقیقت، انجمن ها داوطلب هایی هستند که می توانند در راه پیشبرد و توسعۀ علم با مجموعه های دولتی، فعالیت کنند. از کارکردهای مهم انجمن ها می توان این موارد را برشمرد: توسعه و ترویج سطح آگاهی های تخصصی و عمومی، تسریع فرایندهای ارتباطات فراسازمانی (دانشگاهها، بخش خدمات و دولت)، تسریع برنامه های مشارکتی، ایفای نقش مشاورۀ علمی و توسعۀ برنامه های آموزشی به ویژه دوره های پیشرفته کوتاه مدت، شاخص ترین نهاد مردمی در کنار سیاستگذاران عمومی و سایر موارد. در همین راستا، انجمن علمی مامایی ایران توسط اساتید  مامایی جهت گسترش، ترویج، پیشبرد و ارتقای سطح علمی و پژوهشی رشته مامایی و نیروهای متخصص و نیز بهبود بخشیدن به امور آموزشی و پژوهشی در زمینه های مربوط به انجمن، شروع به فعالیت نموده است.

رسالت

MISSION

انجمن علمی مامایی ایران به عنوان یکی از انجمن های علمی کشور، با بهره مندی از اعضای توانمند، متعهد ، متخصص، حرفه ای و با صلاحیت، در راستای نیازهای جامعه علمی کشور فعالیت می نماید و با سیاستگذاری ، برنامه ریزی ، اجرا، هدایت  ،  نظارت و ارزشیابی برنامه های آموزشی، پژوهشی و فناوری های نوین، به همکاری نهادها و سازمان های مربوطه همت می گمارد. این انجمن مصمم است با کمک به هدایت نیروهای انسانی متعهد و حمایت از پژوهشگران، دانشجویان و اساتید بتواند گامی موثر در جهت ارتقا سطح تولیدات علمی کشور بردارد .

چشم انداز

VISION

انجمن علمی مامایی ایران تلاش دارد با بهره گیری از حمایت اعضای هیات علمی، محققین و دانشجویان سراسر کشور و بهره مندی از توان آموزشی، فناوری و پژوهشی که در کشور وجود دارد با توسعه همکاری های بین بخشی و با تکیه بر خلاقیت و نوآوری موجود در بین دانش آموختگان، جزئی از انجمن های فعال، به روز و خدمتگزار در سطح کشور و بین المللی باشد  تا اعضای آن مسلط به تمامی حوزه های مرتبط با سلامت زنان ، باروری، سلامت اجتماعی،جمعیت و بهداشت عمومی بوده و بالاترین کیفیت خدمات مامایی را به زنان و خانواده ها ارائه کنند .

اهداف

GOALS

 • ایجاد ارتباط علمی، آموزشی و تحقیقاتی و تبادل نظرات و تجارب بین محققین، کارشناسان و اساتیدی که به نحوی در گرایش ها و علوم مرتبط با انجمن فعالیت دارند .
 • همکاری فعال با وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، سایر انجمن ها، نهادها، سازمان و سایر ارگان هایی که به نحوی با فعالیت های انجمن مرتبط هستند .
 • حمایت از فعالیت های کارگروه های تخصصی انجمن، به منظور نیل به اهداف کلی در زمینه آموزش، تحقیقات و دانشجویی
 • ارائه خدمات علمی آموزشی و پژوهشی براساس ضوابط موجود
 • بسط و توسعه ارتباطات و همکاری های تحقیقاتی منطقه ای، ملی و جهانی
 • حمایت از کمیته تحقیقات دانشجویی به منظور تربیت پژوهشگران دانشجو و فرهنگ سازی ارتقا پژوه
 • برگزاری همایش ها، کنگره ها و کارگاه ها و آموزش مداوم براساس قوانین وزارت متبوع و سایر قوانین به منظور ارتقا سطح علمی دانشجویان، کارکنان و اعضای هیات علمی دانشگاه
 • جلب حمایت نهادهای بین المللی جهت ارتقای سطح کیفی و کمی علمی براساس قوانین و ضوابط موجود

ارزش ها :

 • ساماندهی و بهبود استاندارد های غربالگری، تشخیص عوارض زنان و مامایی
 • آموزش و ارتقای دانش ماماهای کشور در زمینه سلامت باروری، مراقبت از زنان باردار، نوزادان، انجام زایمان طبیعی
 • ارتباط با سایر محققان و علاقمندان به حوزه سلامت باروری و مادران و نوزادان
 • ارتقا سطح سلامت در جامعه و افزایش آگاهی عمومی در زمینه سلامت زنان و باروری
 • ارتقا سطح اگاهی در پیشگیری و کنترل بیماریهای واگیر و غیر واگیر
 • ترویج زایمان فیزیولوژیک
 • ارتفا سطح آگاهی جامعه در مورد مداخلات غیر ضرور حین بارداری و زایمان
 • افزایش اطلاعات در زمینه بهداشت باروری . مامایی از طریق پروژه های تحقیقاتی و کارگاه های آموزشی
 • تبادل اطلاعات بومی و بین المللی و تجربیات تخصصی در زمینه رشته مامایی و بهداشت باروری
 • اجرای سیاست های کلی سلامت کشور
 • اجرای دستورالعمل ها و سیاست ها و مصوبات کمیسیون انجمن های وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
 • همدلی و مسئولیت پذیری با اعضا و سایر انجمن ها
 • ارزش آفرینی مستمر
 • روزآمدی و نوآوری
 • توسعه مشارکت های تخصصی و عمومی
 • دانایی محوری و کمال طلبی
 •  

روش بازنگری و تدوین برنامه راهبردی انجمن

به منظور بازنگری و تدوین برنامه راهبردی انجمن علمی مامایی ایران در سال ۱۴۰۰ با کمک و حمایت معاونت درمان وزارت بهداشت پروژه ای پژوهشی به مرکز تحقیقات مامایی دانشگاه علوم پزشکی کشور سفارش داده شد تا منطبق با استاندارد های بین المللی و ملی تشکل های علمی مامایی علاوه بر ارزشیابی فعالیت های انجمن با اقدامات ذیل برنامه عملیاتی با کمک هیئت مدیره انجمن تدوین شد :

 1. نظر سنجی از مؤسسین، اعضای انجمن و پیشکسوتان : به منظور آسیب شناسی عملکرد انجمن و کشف نقاط قوت و ضعف برنامه راهبردی آن، بصورت تکمیل پرسشنامه ای که در راستای اهداف راهبردی انجمن طراحی شده بود، در اختیار شرکت کنندگان قرار گرفت و از آنها درخواست شد ضمن اعلام نظر در مورد گزینه های اعلام هر سؤال، در مصاحبه هدفمند نظرات خود را به اشتراک بگذارند. . نتایج توسط تیم پژوهشی تحلیل شد و مورد بهره برداری قرار گرفت .
 2. تحلیل برنامه های سالانه انجمن طی ۵ سال گذشته و انطباق آن با برنامه راهبردی جهت تعیین همپوشانی ها وچالش های موجود میان برنامه های کوتاه مدت و برنامه راهبردی
 3. سند چشم انداز افق ۱۴۰۴ کشور، برنامه های راهبردی انجمن های علمی، اهداف تاسیس انجمن های علمی گروه پزشکی کمیسیون انجمن های وزارت بهداشت، برنامه راهبردی انجمن های وزارت علوم ، کنفدراسیون بین المللی مامایی و منابع علمی و تخصصی مورد مطالعه و بررسی قرار گرفت.
 4. نتایج مطالعه تیم پژوهشی مرکز تحقیقات مامایی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی و نتایج مستندات بدست آمده از اقدامات فوق با هم ترکیب و نتایج نهایی در تعیین راهبرد مورد استفاده قرار گرفت.