در طی انتخاباتی که در تاریخ ۱۳۹۸/۰۲/۱۹ به صورت الکترونیک برگزار شد، افراد زیر به عنوان اعضای هیات مدیره انجمن برگزیده شدند: دکتر ناهید خداکرمی، دکتر محبوبه والیانی، دکتر فرزانه گلبنی، دکتر ساره دشتی، دکتر پیمانه شکراللهی، خانم لیلا هادیپور جهرمی و دکتر فرح بابایی. اعضاء علی البدل: خانمها رویا غلامی و نرگس شیرآقایی.

بازرس انجمن: خانم فرحناز محمدی سعادت.