اعضای هیات مدیره انجمن علمی مامایی شعبه‏ استان زنجان :

رئیس هیات مدیره :  خانم مهناز کشاورز افشار 

نایب رئیس : خانم دکتر الهه احمد نیا ‏ 

دبیر  :  خانم الهام جعفری 

خزانه دار : خانم مهناز منصوری زاده 

خانم‏ دکتر فاطمه بیات 

خانم‏ دکتر راضیه خرقانی

خانم‏ لیلا علیمردانی

‏ بازرس انجمن : ‏خانم شهناز زمانی