نامنام خانوادگیشماره نظام پزشکیتلفن ثابتکد ملیتلفن همراهکدپستیآدرس دقیق پستیتاریخ عضویت
فاطمهدستوری بیلندیم ۴۵۳۹۵۰۵۱۵۷۲۸۹۳۰۴۰۹۱۰۰۹۴۵۲۷۰۹۱۵۴۷۵۲۲۴۶۹۶۹۱۱۱۶۴۱۷

استان خراسان رضوی-شهرستان گناباد-روستای باغ آسیا-خیابان ولیعصر -روبرو مسجد پیرزاده

فاطمهدستوری بیلندیم ۴۵۳۹۵۰۵۱۵۷۲۸۹۳۰۴۰۹۱۰۰۹۴۵۲۷۰۹۱۵۴۷۵۲۲۴۶۹۶۹۱۱۱۶۴۱۷

استان خراسان رضوی-شهرستان گناباد-روستای باغ آسیا-خیابان ولیعصر-روبرو مسجد پیرزاده

ربابصفی۴۱۷۷۲۰۹۱۴۳۰۳۱۰۵۲۱۴۹۰۰۹۲۱۶۱۰۹۱۴۳۰۳۱۰۵۲۵۱۷۳۸۶۵۹۵۵

تبریر ولیعصر فلکه رودکی خیابان باباطاهر کچه ی اول ساختمان۳ طبقه ی۲

۱۷ شهریور ۱۴۰۰
رویاجعفری۹۲۰۳۶۲۴۶۹۰۲۵۳۸۷۵۰۳۵۹۰۳۷۱۰۰۱۳۳۱۰۹۰۳۹۵۹۱۳۱۹۳۷۱۷۹۵۱۵۶۲

قم،توحید۶۸پلاک۶۸

۱۶ شهریور ۱۴۰۰
رویاجعفری۹۲۰۳۶۲۴۶۹۰۲۵۳۸۷۵۰۳۵۹۰۳۷۱۰۰۱۳۳۱۰۹۰۳۹۵۹۱۳۱۹“۳۷۱۰۰۱۳۳۱

قم،توحید۶۸پلاک۶۸

سحرآسوده یدکیم-۶۶۰۰۴۰۵۱۴۷۲۴۱۱۴۵۰۸۶۰۴۴۸۶۴۹۰۹۲۱۰۸۱۱۵۶۴۹۴۷۱۹۵۴۶۴۱

خراسان رضوی.قوچان.خیابان امام خمینی .بهار ۱۵.پلاک ۱۸

الهههدایت نژاد۵۸۳۳۶-م۰۹۱۲۰۷۵۹۵۷۴۰۰۱۹۴۱۰۰۲۶۰۹۱۲۰۷۵۹۵۷۴۱۶۶۸۹۱۳۱۴۸

م‌نوبنیاد شهرک رجایی ریما یک طبقه ۵واحد ۶

رویاجعفری۹۲۰۳۶۲۴۶۹۰۲۵۳۸۷۵۰۳۵۹۰۳۷۱۰۰۱۳۳۱۰۹۰۳۹۵۹۱۳۱۹۳۷۱۷۹۵۱۵۶۲

قم،خیابان توحید،کوچه ۶۸،پلاک۶۸

شقایقسرچشمه دره۵۶۵۳۴+۹۸ ۲۶۳ ۳۴۱ ۴۶۸۰۰۳۲۳۳۶۱۳۴۱۰۹۱۲۲۶۵۷۵۳۲۳۱۳۹۶۵۷۸۴۱

کرج، مهرویلا، سه راه تهران، مجتمع امید ایران، طبقه ۶، واحد ٢٠
کدپستی ۳۱۳۹۶۵۷۸۴۱

مریمنوروزی۵۶۰۳۴م۰۷۱۵۲۴۵۱۶۶۶۲۴۰۰۱۵۹۱۳۰۰۹۱۶۴۸۶۷۶۴۶۷۴۴۱۷۵۸۹۲۴

استان فارس شهرستان گراش کمربندی خیابان رازی ساختمان شیخ احمد انصاری طبقه سوم واحد۱۳

فاطمهشعبانی پور۴۶۰۹۶۰۹۱۶۶۱۰۹۵۴۰۱۸۸۲۴۰۴۴۷۵۰۹۱۶۶۱۰۹۵۴۰۶۴۵۵۱۳۶۷۳۵

خوزستان دزفول

ر بیلببب۱۵۲۳۴۰۳۱۳۴۴۴۴۴۴۴۱۲۷۰۹۸۴۹۳۴۰۹۱۳۱۱۱۱۴۱۴۸۱۳۸۱۲۱۴۱۲

ثبقب سلذس

الهههدایت نژاد۵۸۳۳۶-م۰۹۱۲۰۷۵۹۵۷۴۰۰۱۹۴۱۰۰۲۶۰۹۱۲۰۷۵۹۵۷۴۱۶۶۸۹۱۳۱۴۸

م‌نوبنیاد شهرک رجایی ریما یک طبقه ۵واحد ۶

زهراحیدری۴۴۴۳۲۰۵۲۰۵۷۹۰۱۱۰۹۱۲۸۵۹۴۵۲۹۳۱۳۹۶۵۶۸۴۱

کرج مهرویلا خیابان خیام غربی پلاک ۱۲۷ واحد ۱۴

زهرارفیعی۵۷۸۲۶۰۳۱۵۳۵۴۷۵۱۴۱۱۹۰۱۵۴۶۴۱۰۹۱۳۷۲۶۱۲۰۰۸۶۱۸۸۸۷۱۹۱

اصفهان شهرضا.خیابان پاسداران.فزعی۲۲.پلاک ۹

۱۴ شهریور ۱۴۰۰
مریمقطمیری قصرالدشتی۱۲۵۹۰۰۵۱۳۷۶۱۹۳۳۳۰۹۳۰۸۰۵۹۲۵۰۹۱۵۸۹۵۹۳۸۳۹۱۹۴۷۶۶۹۳۷

مشهد خیام شمالی ۳۶ بین شهید طالبی ۱۲و۱۴ پلاک ۳۳

۱۴ شهریور ۱۴۰۰
الههعطاریم۳۰۰۰۴۰۹۴۶۳۹۸۶۴۱۰۹۱۵۵۰۵۱۰۳۲۹۳۵۱۷۹۹۹۷۱

خراسان رضوی، طرقبه، ابتدای جاده نغندر، دهکده باران، ارغوان ۴، واحد۸

۱۴ شهریور ۱۴۰۰
هاجرخرمی۳۰۸۴۳۰۳۱۳۴۳۲۴۰۱۹۱۲۹۲۰۱۶۸۰۹۰۹۱۳۰۱۱۷۰۹۷۸۱۹۶۷۳۳۸۴۲

رباط سوم کوچه شهید ضیاعی دوم مجتمع مسکونی ندا واحد ۸

مریمقطمیری قصرالدشتی۱۲۵۹۰م۰۵۱۳۷۶۱۹۳۳۳۰۹۳۰۸۰۵۹۲۵۰۹۱۵۸۹۵۹۳۸۳۹۱۹۴۷۶۶۹۳۷

مشهد خیام شمالی ۳۶ بین شهید طالبی ۱۲و۱۴ پلاک۳۳

اهدااستهلکی۱۷۶۸۶۴۴۲۲۱۶۱۹۰۰۷۰۸۸۸۷۶۰۰۹۳۹۲۷۲۶۸۱۶۱۴۶۱۸۴۷۳۱۳

مرزداران ۳۵ متری لاله بوستان ۵ شرقی پ ۱۶ واحد ۵

۱۳ شهریور ۱۴۰۰
الهاماستهلکی۲۰۱۹۹۴۴۲۲۱۶۱۹۰۰۷۰۷۲۲۹۹۴۰۹۳۶۳۸۹۹۹۱۷۱۴۶۱۸۴۷۳۱۳

مرزداران ۳۵ متری لاله بوستان ۵ شرقی پ ۱۶ واحد ۵

۱۳ شهریور ۱۴۰۰
فاطمهورانلو۵۴۲۷۸۵۲۲۰۱۰۸۰۲۶۰۹۰۱۳۲۲۸۸۶۱۹۳۶۱۹۱۳۵۷۳

خراسان رضوی.شهرستان چناران.انتهای۲۲بهمن یک.روبروی مسجدالزهرا

الههعلی بخشی مطلق۶۸۳۷۴۰۲۵۳۲۸۱۸۲۲۱۰۳۸۴۱۴۵۳۷۱۰۹۱۲۲۵۱۵۲۹۰۳۷۱۶۹۷۴۴۴۷

قم ،سالاریه ،فلکه میثم ،اقاقیا،اقاقیای ۵،پلاک ۹۸

۱۳ شهریور ۱۴۰۰
الههعلی بخشی مطلق۶۸۳۷۴۰۲۵۳۲۸۱۸۲۲۱۰۳۸۴۱۴۵۳۷۱۰۹۱۲۲۵۱۵۲۹۰۳۷۱۶۹۷۴۴۴۷

قم ،سالاریه ،فلکه میثم ،اقاقیا،اقاقیای ۵،پلاک ۹۸

عاطفهخدایی۶۲۴۵۷۰۲۵۳۲۴۰۱۵۶۱۲۴۳۱۷۹۳۱۸۴۰۹۱۲۵۵۱۸۹۳۹۳۷۱۳۱۱۶۸۹۱

قم. خیابان صدوقی. خیابان فجر. پلاک ۷۸(عمارت یاسین). واحد سوم. خدایی

۱۳ شهریور ۱۴۰۰
نامنام خانوادگیشماره نظام پزشکیتلفن ثابتکد ملیتلفن همراهکدپستیآدرس دقیق پستیتاریخ عضویت