توجه: تمامی دوره های بازاموزی انجمن مخصوص اعضا میباشد در صورت عدم عضویت ، امتیازات بازآموزی در سامانه آموزش مداوم ثبت نخواهد شد.

  • اعداد را به لاتین وارد کنید.
  • اعداد را به لاتین وارد کنید
  • قیمت: 200,000 ریال