توجه: تمامی دوره های بازاموزی انجمن مخصوص اعضا میباشد. در صورت عدم عضویت ، امتیازات بازآموزی در سامانه آموزش مداوم ثبت نخواهد شد.

  • قیمت: ۲۰۰,۰۰۰ ریال