وبینارمدیریت اختلالات قبل از ‏قاعدگی( ‏PMS‏ ) از دیدگاه ‏طب نوین ‏ و طب سنتی ایرانی

با امتیاز بازآموزی گروه هدف: مامایی (همه مقاطع) دکترای بیولوژی تولید مثل  دکترای بهداشت باروری مختصص طب سنتی ثبت نام از طریق پروفایل سامانه آموزش مداوم پزشکی کشور به آدرس ‎ https://www.ircme.irشناسه : ۲۱۰۶۱۲