مصرف کلسیم در دوران بارداری

یک مطالعه جدید منتشر شده در لانست نشان داد که تجویز کلسیم در دوران بارداری نمی تواند تأثیرى بر کاهش خطر پراکلامپسی داشته باشد، همچنین این یافته جدید نشان مى دهد ابتلا به عفونت هلیکوباکتر می تواند عاملی در افزایش خطر ابتلا به پراکلامپسی در بارداری باشد.   Hofmeyr GJ Betran AP Singata-Madliki M et…

نتایج مطالعه دکتر ثریا صالح گرگری در رابطه با سزارین

نتایج مطالعه دکتر ثریا صالح گرگر پریناتولوژیست و همکاران در ایران و دکتر سهیلا محمدى اپیدمیولوژیست گاینکولوژیست و برژیت اسن در سوئد که در مجله بین المللى زنان و مامایى به چاپ رسید نشان داد که با وجود آنکه سزارین بک عمل نجات بخش است اما سزارین انتخابى و بدون اندیکاسیون نا ایمن و تهدید…

افزایش خطر اختلالات اوتیسم و بیش فعالی

در مطالعه ای که به تازگی انجام شده است زایمان به روش سزارین با افزایش خطر اختلالات اوتیسم و بیش فعالی و کاهش توجه (ADHD) همراه بوده است. در این مطالعه یافته های ۶۱ مطالعه که در ۱۹ کشور جمعا بر روی ۲۰/۶ میلیون زایمان انجام شده بود مورد ارزیابی قرار گرفت و مشخص شد…