راهنمای شرکت در همایش سلامت زنان و خانواده (مجازی و آنلاین)

( با محوریت پیشگیری و غربالگری سرطان زنان )

۱-ثبت نام از طریق سامانه آموزش مداوم به نشانی https://www.ircme.ir/ انجام میشود .

۲کنگره سلامت زنان و خانواده (با محوریت پیشگیری و غربالگری سرطان های زنان)‏ در قالب ۱۸ وبینار برای گروه های هدف مامایی (تمام مقاطع )‌، پزشکان عمومی و متخصصین زنان از تاریخ ۱۷ لغایت ۲۱ بهمن ماه به صورت مجازی( آنلاین ) برگزار خواهد شد.

۳- امتیاز لحاظ شده برای گروه های هدف در هر روز به شرح زیر می باشد که در مجموع ۵ روز همایش ، برای رشته مامایی و متخصصین زنان ۱۵ امتیاز و پزشکان عمومی ۱۱/۲۵ امتیاز ثبت میگردد :

امتیازات هر روز : مامایی(تمام مقاطع)‏ ‏۳‏ ‏ امتیاز ‏ ، متخصصین زنان ‏۳‏ ‏ امتیاز ‏ ، پزشکان عمومی ‏۲/۲۵‏ ‏ امتیاز ‏

لازم به ذکر است جهت دریافت امتیاز کامل ( برای رشته مامایی و متخصصین زنان ۱۵ امتیاز و پزشکان عمومی ۱۱/۲۵ امتیاز ‏ شرکت کنندگان باید هر روز در یکی از وبینارها شرکت نموده ودر آزمون پایانی شرکت نمایند )

۴- امتیاز این دوره از وبینار ها در قسمت برنامه های حضوری کارنامه آموزش مداوم ثبت میگردد.

۵-هر شرکت کننده در هر روز مجاز به شرکت در یک برنامه می باشد.

۶- امکان کنسلی برای شرکت کنندگان پس از ثبت نام و واریز وجه وجود ندارد.

۷- جهت کسب و ثبت امتیاز در سامانه آموزش مداوم لازم است شرکت کنندگان پس از پایان هر برنامه در آزمون پایانی که به صورت تستی می باشد، شرکت نمایند . زمان شرکت در آزمون۷۲ ساعت است و غیر قابل تمدید می باشد . شرکت در آزمون از طریق اپلیکیشن سامانه آموزش مداوم و نسخه تحت وب امکان پذیر است .

نحوه ثبت نام در تصویر زیر شرح داده شده است :