تاریخچه انجمن علمی مامایی ایران

سال تاسیس: 1381
هیئت مؤسس:
هیئت مؤسس انجمن طاهره میرمولایی(عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران)، نجمه ‏تهرانیان (عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس) ، شهلا خسروی عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران و فاطمه ناهیدی (عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی) بودند که در سال 1380 و زمانی که آیین نامه تاسیس انجمن های علمی گروه پزشکی تدوین و ابلاغ شد، درخواست تاسیس این انجمن را به وزارت بهداشت ارائه دادند که پس از طی مراحل قانونی و دریافت ‏مجوزهای لازم تاسیس و اطلاعیه آن در روزنامه رسمی کشور منتشر شد.
در اولین مجمع عمومی انجمن در شهریور 1381، اولین هیئت مدیره انجمن انتخاب شد و هیئت مدیره به اتفاق آرا نجمه تهرانیان که همزمان رئیس جمعیت مامایی ایران را نیز به عهده داشت به عنوان رئیس انجمن و دکتر ناهید خداکرمی دبیر و خانم فاطمه ناهیدی بعنوان خزانه دار انجمن انتخاب شد‏ند و دفتر انجمن در سازمان نظام پزشکی واقع در خیابان طالقانی(تخت جمشید سابق) خیابان سرپرست مستقر شد.
لگو و آرم انجمن در اردیبهشت سال 1383 به ثبت رسید .
‏مجمع عمومی انجمن بصورت سالانه برگزار می شود که از سال 1385 تا کنون 4 دوره انتخابات برگزار شده که ریاست هر 4 دوره انجمن بر عهده دکتر ناهید ‏خداکرمی می باشد.آخرین انتخابات انجمن علمی مامایی ایران در 19اردیبهشت سال 1398 ‏ برای ‏اولین بار به صورت الکترونیک برگزار شد که با حضور53 درصدی اعضای انجمن همراه بود.‏
با وجود اینکه جامعه مامایی یک عضو با نام جمعیت مامایی ‏ در ‏(‏ICM‏) داشت ، انجمن علمی مامایی ایران تمام تلاش خود را جهت‎ ‎ثبت دومین تشکل ‏در این فدراسیون به کار گرفت و در نهایت ‏ در سال 1398 ‏ موفق به ثبت عضویت خود ‏در ‏international confederation of midwives‏ شد.‏
از جمله اهداف انجمن علمی مامایی ایران به شرح ذیل می باشد:‏
-گسترش اعتماد عمومی به مهارت ماماها به عنوان یک حرفه مستقل
-به اشتراک گذاشتن ایده آل ها، مهارت ها و اطلاعات حرفه ای با اعضا
-پشتیبانی و مراقبت از ماماها و ارایه دهندگان خدمات مامایی
-رهبری و مدیریت برای پیشبرد چشم انداز انجمن
-تشویق ماماها در حمایت از مشارکت فعال زنان در زایمان و تداوم مراقبت مامایی
‏-ارزیابی و ارتقای کیفیت آموزش مامایی در کشور
– ارتقای رشد علمی حرفه مامایی
-.توانمند سازی حرفه ای اعضا از طریق ارایه خدمات علمی آموزشی، پژوهشی و فناوری براساس ضوابط موجود ‏
‏-ارتقا سطح علمی اعضا در زمینه سلامت زنان و مامایی و نوزادان
‏-حمایت از حقوق صنفی و حرفه ای کلیه ماماهای عضو
-توسعه شبکه ارتباطی با ماماهای سراسر کشور
– توسعه نظام پیشنهادات برای بهبود مراقبت های زنان و زایمان و نوزادان
‏- برگزاری دوره های کوتاه مدت و بلند مدت آموزشی (آموزش مداوم مامایی)
-برگزاری کارگاه ها، سمینارها و همایش های سالانه و فصلی به منظور ارتقا سطح علمی دانشجویان، کارکنان و اعضای ‏هیات علمی دانشگاه
‏-همکاری با نظام سلامت برای اجرای اهداف و سیاست هاى کلی سلامتی و جمعیتى کشور ‏
‏- ارتباط با سازمان ها و نهاد های بین المللی
-حمایت طلبی از سازمان ها و نهادهای ملی و بین المللی جهت ارتقای حرفه مامایی
‏- کاهش نابرابری در دسترسی به خدمات مادر و نوزاد و نابرابری های حرفه ای
– ارتقا سطح سواد سلامت جامعه و افزایش آگاهی عمومی در زمینه خود مراقبتی، سلامت خانواده، سلامت زنان ، مادران و نوزادان، سلامت جنسی و سلامت باروری
-همکاری با وزارت بهداشت و سایر نهاد های مرتبط جهت بهبود و ارتقای مراکز ارایه دهنده خدمات مادر و نوزاد
-همکاری با وزارت بهداشت در تدوین پروتکل ها و راهنما های بالینی مرتبط با سلامت مادر و نوزاد و سلامت باروری