نحوه عضویت در انجمن علمی مامایی ایران

• مبلغ عضویت ۲۰۰.۰۰۰ ریال (۲۰.۰۰۰ تومان ) می باشد.‏

• برای عضویت در انجمن مامایی از طریق شماره کارت انجمن اقدام نمایید .‏

شماره کارت انجمن:

‏۵۸۹۴۶۳۷۰۰۰۲۳۴۶۷۱ – انجمن علمی مامایی ایران

• پس از اطمینان از واریز وجه به حساب انجمن، در زیر مشخصات ‏خود را به صورت دقیق وارد نمایید.

لطفا توجه بفرمایید :‏

واریز وجه فقط از طریق شماره کارتی که به نام شخص متقاضی عضویت میباشد انجام ‏شود. ( پس از بررسی حساب انجمن ، اگر نام شخص عضو شده با صاحب کارتی که با آن ‏حق عضویت واریز شده یکی نباشد ، نام متقاضی از لیست اعضا حذف خواهد شد .)‏

عضویت در انجمن ۱۴۰۲

مرحله ۱ از ۵

۲۰%