اولین مجمع عمومی انجمن در شهریور ۱۳۸۱، اولین هیئت مدیره انجمن انتخاب شد و هیئت مدیره به اتفاق آرا نجمه تهرانیان که همزمان رئیس جمعیت مامایی ایران را نیز به عهده داشت به عنوان رئیس انجمن و دکتر ناهید خداکرمی دبیر و خانم فاطمه ناهیدی بعنوان خزانه دار انجمن انتخاب شد‏ند و دفتر انجمن در سازمان نظام پزشکی واقع در خیابان طالقانی (تخت جمشید سابق) خیابان سرپرست مستقر شد. لگو و آرم انجمن در اردیبهشت سال ۱۳۸۳ به ثبت رسید. مجمع عمومی انجمن بصورت سالانه برگزار می شود که از سال ۱۳۸۵ تا کنون ۴ دوره انتخابات برگزار شده که ریاست هر ۴ دوره انجمن بر عهده دکتر ناهید ‏خداکرمی می باشد. آخرین انتخابات انجمن علمی مامایی ایران در ۱۹اردیبهشت سال ۱۳۹۸ ‏ برای ‏اولین بار به صورت الکترونیک برگزار شد که با حضور۵۳ درصدی اعضای انجمن همراه بود.‏
با وجود اینکه جامعه مامایی یک عضو با نام جمعیت مامایی ‏ در ‏(‏ICM‏) داشت ، انجمن علمی مامایی ایران تمام تلاش خود را جهت‎ ‎ثبت دومین تشکل ‏در این فدراسیون به کار گرفت و در نهایت ‏ در سال ۱۳۹۸ ‏ موفق به ثبت عضویت خود ‏در ‏international confederation of midwives‏ شد.‏

از جمله اهداف انجمن علمی مامایی ایران به شرح ذیل می باشد:‏

 • گسترش اعتماد عمومی به مهارت ماماها به عنوان یک حرفه مستقل
 • به اشتراک گذاشتن ایده آل ها، مهارت ها و اطلاعات حرفه ای با اعضا
 • پشتیبانی و مراقبت از ماماها و ارایه دهندگان خدمات مامایی
 • رهبری و مدیریت برای پیشبرد چشم انداز انجمن
 • تشویق ماماها در حمایت از مشارکت فعال زنان در زایمان و تداوم مراقبت مامایی
 • ارزیابی و ارتقای کیفیت آموزش مامایی در کشور
 • ارتقای رشد علمی حرفه مامایی
 • .توانمند سازی حرفه ای اعضا از طریق ارایه خدمات علمی آموزشی، پژوهشی و فناوری براساس ضوابط موجود ‏
 • ارتقا سطح علمی اعضا در زمینه سلامت زنان و مامایی و نوزادان
 • حمایت از حقوق صنفی و حرفه ای کلیه ماماهای عضو
 • توسعه شبکه ارتباطی با ماماهای سراسر کشور
 •  توسعه نظام پیشنهادات برای بهبود مراقبت های زنان و زایمان و نوزادان
 •  برگزاری دوره های کوتاه مدت و بلند مدت آموزشی (آموزش مداوم مامایی)
 • برگزاری کارگاه ها، سمینارها و همایش های سالانه و فصلی به منظور ارتقا سطح علمی دانشجویان، کارکنان و اعضای ‏هیات علمی دانشگاه
 • همکاری با نظام سلامت برای اجرای اهداف و سیاست هاى کلی سلامتی و جمعیتى کشور ‏
 •  ارتباط با سازمان ها و نهاد های بین المللی
 • حمایت طلبی از سازمان ها و نهادهای ملی و بین المللی جهت ارتقای حرفه مامایی
 • کاهش نابرابری در دسترسی به خدمات مادر و نوزاد و نابرابری های حرفه ای
 •  ارتقا سطح سواد سلامت جامعه و افزایش آگاهی عمومی در زمینه خود مراقبتی، سلامت خانواده، سلامت زنان ، مادران و نوزادان، سلامت جنسی و سلامت باروری
 • همکاری با وزارت بهداشت و سایر نهاد های مرتبط جهت بهبود و ارتقای مراکز ارایه دهنده خدمات مادر و نوزاد
 • همکاری با وزارت بهداشت در تدوین پروتکل ها و راهنما های بالینی مرتبط با سلامت مادر و نوزاد و سلامت باروری