به نام خداوند جان و خرد

برنامه راهبردی انجمن علمی مامایی ایران

در کشور جمهوری اسلامی ایران، دولت نقش اصلی هدایت، ارزیابی و اجرای طرح های هدفمندی تحقیقات و فناوری را عهده دار هستند. دستیابی به این هدف مستلزم صرف هزینه های مطالعاتی، پژوهشی و طراحی است و در کشور، تصمیم گیری در خصوص موارد مذکور برعهده وزارت خانه های مرتبط خواهد بود؛ در همین راستا، تمامی مؤسسات و ارگان های عملیاتی مهم و بزرگ در اختیاردولت است. در حال حاضر نیاز به مشارکت همه جانبه جمعی جهت ارتقای سطح کیفی و کمی پژوهش های علمی و آموزش های عالی، بیش از پیش، توسط دولت و سیاستگذاران مورد توجه قرار دارد؛ از این رو ایجاد و گسترش انجمن های علمی و تخصصی، راه کارهایی ضروری به منظور شناسایی، تشکیل و تجهیز نیروهای متخصص و خلاق فراهم می آورد، و باعث افزایش توان و کارایی علمی و پژوهشی در حیطه های تخصصی علوم مختلف می شود که این بازوهای تخصصی می توانند راه وصول به خوداتکایی علمی، پژوهشی و فناوری کشور را هموارتر کنند.انجمن های علمی می توانند حلقۀ ارتباطی بین دانش آموختگان، محققین دانشگاهی و نیاز صنایع کشور، براساس اهداف تعیین شده باشند؛ این ارتباط منجر به ایجاد گروه های همکار آموزشی و پژوهشی می شود که می تواند باعث کسب آخرین اطلاعات و دستاوردها در زمینۀ علوم تخصصی را برای شبکۀ اطلاع رسانی کشور فراهم آورد و با برقراری ارتباط میان انجمنها و مراکز علمی و فنی، پیشنهادهای فراوانی در زمینۀ اولویتها عرضه نماید. هنگامی که این انجمن ها در زمینۀ اطلاع رسانی و ارتباط با مراکز علمی بین المللی فعال شوند می توانند در مقام کمیسیون های تخصصی و مشورتی و نشر مجله های علمی و پژوهشی مربوط به علوم فعالیت کنند.

انجمنهای علمی به دولت وابسته نیستند و از نظر سازمانی و تشکیلاتی مؤسساتی مستقل می باشند که براساس اساس نامه و به وسیلۀ مدیران منتخب اعضای خود اداره می شوند؛ درحقیقت، انجمن های داوطلبان هایی هستند که می توانند در راه پیشبرد و توسعۀ علم با مجموعه های دولتی، فعالیت کنند. از کارکردهای مهم انجمن ها می توان این موارد را برشمرد: توسعه و ترویج سطح آگاهی های تخصصی و عمومی، تسریع فرایندهای ارتباطات فراسازمانی (دانشگاهها، بخش تولید، بخش تجارت، بخش خدمات و دولت(، تسریع برنامه های مشارکتی، ایفای نقش مشاورۀ علمی و توسعۀ برنامه های آموزشی، به ویژه دوره های پیشرفته کوتاه مدت، شاخص ترین نهاد مردمی در کنار سیاستگذاران عمومی و سایر موارد. در همین راستا، انجمن علمی مامایی ایران، توسط اساتید مامایی ، جهت گسترش، ترویج، پیشبرد و ارتقای سطح علمی و پژوهشی رشته مامایی و نیروهای متخصص و نیز بهبود بخشیدن به امور آموزشی و پژوهشی در زمینه های مربوط به انجمن، شروع به فعالیت نموده است.

رسالت (MISSION)

انجمن علمی مامایی ایران بعنوان یکی از انجمن های علمی کشور، با بهره مندی از اعضای توانمند، متعهد، متخصص، حرفه ای و با صلاحیت، در راستای نیازهای جامعه علمی کشور فعالیت می نماید و با سیاستگذاری، برنامه ریزی، اجرا، هدایت، نظارت و ارزشیابی برنامه های آموزشی، پژوهشی و فناوری های نوین، به همکاری نهادها و سازمان های مربوطه همت می گمارد. این انجمن مصمم است با کمک به هدایت نیروهای انسانی متعهد و حمایت از پژوهشگران، دانشجویان و اساتید بتواند گامی موثر در جهت ارتقا سطح تولیدات علمی کشور بردارد.

چشم انداز (VISION)

انجمن علمی مامایی ایران تلاش دارد با بهره گیری از حمایت اعضای هیات علمی، محققین و دانشجویان سراسر کشور و بهره مندی از توان آموزشی، فن آوری و پژوهشی که در کشور وجود دارد با توسعه همکاری های بین بخشی و با تکیه بر خلاقیت و نوآوری موجود در بین دانش آموختگان، جزیی از انجمن های فعال، به روز و خدمتگزار در سطح کشور و بین المللی باشد.
تا اعضای ان مسلط به تمامی حوزه های مرتبط با سلامت زنان ، باروری، سلامت اجتماعی،جمعیت و بهداشت عمومی مسلط بوده و بالاترین کیفیت خدمات مامایی را به زنان و خانواده ها ارائه کنند .

اهداف (GOALS)

– ایجاد ارتباط علمی، فنی، آموزشی و تحقیقاتی و تبادل نظرات و تجارب بین محققین، کارشناسان و اساتیدی که به نحوی در گرایش ها و علوم مرتبط با انجمن فعالیت دارند

– همکاری فعال با و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، سایر انجمن ها، نهادها، سازمان و سایر ارگان هایی که به نحوی با فعالیت های انجمن مرتبط هستند به منظور مشارکت در برنامه ریزی آموزشی، پژوهشی، مشاوره ای و فناورانه

– حمایت از فعالیت های کارگروه های تخصصی انجمن، به منظور نیل به اهداف کلی در زمینه آموزش، تحقیقات، فناوری و دانشجویی

– ارایه خدمات علمی آموزشی، پژوهشی و فناوری براساس ضوابط موجود

– ترغیب و تشویق کلیه محققین کشور به منظور پیشبرد اهداف علمی

– برگزاری همایش ها، کنگره ها و کارگاه ها و آموزش مداوم براساس قوانین وزارت متبوع و سایر قوانین

– جلب حمایت نهادهای بین المللی جهت ارتقای سطح کیفی و کمی علمی براساس قوانین و ضوابط موجود

– ساماندهی و بهبود در تشخیص بیماریهای زنان، مراقبت از بارداران وآموزش ماماها، محققان و علاقمندان

– ارتقا سطح اگاهی در پیشگیری و کنترل بیماریهای زنان و زایمان

– ارتقا سطح سلامت در جامعه و افزایش آگاهی عمومی در زمینه سلامت زنان و باروری

– پشتیبانی از طرحهای تحقیقاتی، ارتقا سطح آموزش و مهارتهای مرتبط

– افزایش اطلاعات در زمینه بهداشت باروری از طریق پروژه های تحقیقاتی و کارگاه های آموزشی

– تبادل تجربیات فنی و تخصصی در زمینه رشته مامایی

– اجرای سیاست های کلی و مصوب انجمن و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

– حمایت و توانمندسازی پژوهشگران و توسعه تحقیقات و فناوری در سطح کشور

– بهره گیری از نتایج تحقیقات کاربردی و فناوری های نوین در جهت حل مشکلات و ارتقاء سلامت جامعه

– بسط و توسعه ارتباطات و همکاری های تحقیقاتی منطقه ای، ملی و جهانی

– بهینه سازی استفاده از بودجه های قابل استفاده در بخش تحقیقات به منظور بهبود کیفی و کمی پژوهش ها و حمایت از پژوهشگران

– هدایت، برنامه ریزی، نظارت و ارزشیابی فعالیت های پژوهشی دانشکده ها و مراکز تحقیقاتی

– ارتقاء توانمندی های اعضاء هیئت علمی در زمینه های پژوهشی و بالینی به منظور بهبود کارآیی و اثر بخشی اعضاء هیئت علمی

– توسعه مرکز رشد و حمایت از طرح های فناورانه محققان دانشگاه در حوزه سلامت

– شکل گیری دفتر ارتباط با صنعت و حمایت از تحقیقات بر گرفته از نیاز صنایع

– حمایت از کمیته تحقیقات دانشجویی به منظور تربیت پژوهشگران دانشجویی و فرهنگ سازی ارتقا پژوهش محور

– حمایت از طرح های دانشجویی محصول محور و برگرفته از نیاز دانشگاه و استان

– برگزاری کارگاه ها، سمینارها و همایش ها به منظور ارتقا سطح علمی دانشجویان، کارکنان و اعضای هیات علمی دانشگاه

 

ارزشها

همدلی و مسئولیت پذیری

ارزش آفرینی مستمر

روزآمدی و نوآوری

توسعه مشارکت های تخصصی و عمومی

دانایی محوری و کمال طلبی

چشم انداز و اهداف

تقویت انجمن ماماها و ارتقاء حرفه مامایی در سطح جهان، ارتقاء ماماهای مستقل به عنوان مناسب ترین مراقبان برای زنان باردار و حفظ زایمان طبیعی، به منظور افزایش سلامت باروری زنان، نوزادان و خانواده های آنها

انجمن مامایی ایران٬ ایرانی را فراهم می کند که هر زن باردار به مراقبت های ماما برای خود و نوزاد خود دسترسی دارد.