اعضای هیئت مدیره

  • دکتر مهشید بکایی (رئیس هیئت مدیره )
  • اعظم خوشبین (نایب رئیس )
  • مریم محمدی (دبیر انجمن )
  • مهناز امامی (خزانه دار )
  • فرخنده ملک ثابت (عضو هیئت مدیره )
  • مریم اعلاکم(عضو هیئت مدیره )
  • لیلا اسدی(عضو هیئت مدیره )
  • سپیده فیروز بخت (بازرس)

 

اعضای انجمن :

 

۱فاطمه برادران

۲نازنین قانع مبارکه

۳شیوا سیف

۴فاطمه نیرومند

۵زهرا اسماعیلی

۶فاطمه بیژنی

۷مرضیه داودی

۸مهدیه زارع شاهی

۹محبوبه دهقان نیری

۱۰فاطمه زارعی

۱۱فائزه زارعی

۱۲بهناز بهروز فر

۱۳لیلا قاسم زاده

۱۴ریحانه برزگر

۱۵مریم السادات هاشمی

۱۶فاطمه افراز

۱۷زهرا خسروانی

۱۸پوران منگلی

۱۹نرگس خاتون طباطبایی

۲۰نازیلا نقشین

۲۱فاطمه کمالیان

۲۲فرخنده ملک ثابت

۲۳فاطمه قاسمی

۲۴فاطمه دهقان منگابادی

۲۵زهره شایق

۲۶فرشته حشمتی

۲۷مریم محمدی فتح آبادی

۲۸شهرناز گرگانان

۲۹ملکه کارگر حاجی ابادی

۳۰فاطمه مزرعه سفیدی

۳۱صفورا کرمی مهر

۳۲فاطمه بیکی

۳۳فاطمه طباطبائی پور

۳۴لیلی بونده

۳۵نگین رنجبر

۳۶مریم کوچکی پور

۳۷طاهره گنجی

۳۸لیلا اسدی

۳۹مریم علاکم

۴۰الهام فکوری

۴۱فرحناز مرادی

۴۲مریم توکلی بنیزی

۴۳مهین رحیمدل

۴۴سیده فلور وزیری

۴۵زهره احمدی

۴۶طاهره خوشنویس

۴۷مهشید بکایی

۴۸بهناز انجذاب

۴۹تهمینه فرج خدا

۵۰مریم محمدی

۵۱مهناز امامی میبدی

۵۲مینا فتاحی اردکانی

۵۳الهام اقبالی

۵۴مهدیه محمودی

۵۵لیلا شیخعلیشاهی

۵۶الهه گلزاری

۵۷معصومه قائدی

۵۸زهرا میرجلیلی

۵۹سیده مهسا افتخاری میبدی

۶۰نفیسه سادات حجازی

۶۱زهرا بیگی

۶۲اعظم خوشبین