اعضاء هیاُت مدیره انجمن علمی مامایی ایران شاخه خراسان شمالی

نام و نام خانوادگی سمت انجمن
دکتر زهره عباسی رئیس
طاهره رام بازرس اول
اشرف فیضی نائب رئیس
فرزانه انصاری پور دبیر
راحله عسلی بازرس دوم
سهیلا میلانلویی خزانه دار
مریم باقری عضو هیاُت مدیره (مسئول سایت)
میترا پورنیا عضو هیاُت مدیره (اطلاع رسانی)

اسامی اعضای انجمن

نام و نام خانوادگی
دکتر زهره عباسی
طاهره رام
اشرف فیضی
فرزانه انصاری پور
راحله عسلی
مریم باقری
سهیلا میلانلویی
میترا پورنیا
سمیه اسلامی
زینب جعفری
مریم ایزدی
زهرا یوسفی
فرشته حسن زاده
فاطمه جوانشیر
زهره ابوالفضلیان
فاطمه سیدی نژاد
سارا علی نژاد
منوره طیبی
فاطمه حسین زاده
پردیس امانیان
محبوبه قربانی
سیده محبوبه رضاییان
مهدیس مهرابی
معصومه جعفرزاده
محبوبه شیرازی
مریم امیدی
بتول گریوانی
سحر نیستانی
حدیثه زیوری
زهرا رضایی
منیژه نظری
سپیده همدمیان
نسرین قدیمی قیوانلو
سمیه اسلامی
پروین خادمی
زهرا فرازی
فریبا جهانی
مژگان هوشمند
مرضیه فاضل رضایی
فاطمه منصوریان
طاهره ایزانلو
فاطمه زهرا نوری
طیبه خانی
هیلیا رحمانی
سحر ذبیحی دوین
الهام معززی
الهه سالاری
مریم سلطانی
معصومه جعفرزاده
زهرامقدسی
مریم حسن زاده بشتیان
فرزانه خدابنده
پروین جمیلی
تکتم سردودیان
زینب مهنانی
مه تا حصاری
مهسا برزویی
عاطفه فلاح
زهرا قناعتی
منظر ابراهیم زاده
مریم رامشینی