کنگره ۹۸

کتابچه خلاصه مقالات

ویرایش اول کتابچه خلاصه مقالات: ارائه دهندگان مقالات در صورت درخواست برای اصلاح کتابچه به میز مربوط به این کار در لابی سالن همایش های برج میلاد مراجعه نموده و درخواست خود را کتبا درج فرمایند. ویرایش نهایی کتابچه در اسرع وقت بعد از اصلاحات مورد نظر نویسندگان در سایت همایش بارگزاری خواهد شد.   دانلود…

لیست ثبت نامی های تشخیصی جدید در تشخیص بیماری های مقاربتی

لیست اسامی ثبت نام شده بعد از تایید در این قسمت قرار داده می شوند. درصورتی که هم اکنون ثبت نام کرده اید و اسم شما در این لیست نیست لطفا یک روز بعد مجددا بررسی نمایید. تاریخ بروزرسانی:‌ ۱۳۹۸/۰۵/۰۹ – ساعت: ۰۰:۳۰ تعداد ثبت نامی ها: ۲ نفر نام (نام) نام (نام خانوادگی) سمیه…

لیست ثبت نامی های تاثیر ورزش و رژیم غذایی در مدیریت PCOS

لیست اسامی ثبت نام شده بعد از تایید در این قسمت قرار داده می شوند. درصورتی که هم اکنون ثبت نام کرده اید و اسم شما در این لیست نیست لطفا یک روز بعد مجددا بررسی نمایید. تاریخ بروزرسانی:‌ ۱۳۹۸/۰۵/۰۹ – ساعت: ۰۰:۳۰ تعداد ثبت نامی ها: ۲۱ نفر نام (نام) نام (نام خانوادگی) سمیه…

لیست ثبت نامی های تازه های غربالگری حین بارداری و بررسی ناقلی

لیست اسامی ثبت نام شده بعد از تایید در این قسمت قرار داده می شوند. درصورتی که هم اکنون ثبت نام کرده اید و اسم شما در این لیست نیست لطفا یک روز بعد مجددا بررسی نمایید. تاریخ بروزرسانی:‌ ۱۳۹۸/۰۵/۰۹ – ساعت: ۰۰:۳۰ تعداد ثبت نامی ها: ۳۹ نفر نام (نام) نام (نام خانوادگی) سمیه…

لیست ثبت نامی های روش های نوین تشخیص آزمایشگاهی HPV و تازه های واکسن گارداسیل

لیست اسامی ثبت نام شده بعد از تایید در این قسمت قرار داده می شوند. درصورتی که هم اکنون ثبت نام کرده اید و اسم شما در این لیست نیست لطفا یک روز بعد مجددا بررسی نمایید. تاریخ بروزرسانی:‌ ۱۳۹۸/۰۵/۰۹ – ساعت: ۰۰:۳۰ تعداد ثبت نامی ها: ۳۸ نفر نام (نام) نام (نام خانوادگی) فرزانه…

لیست ثبت نامی های HBB و احیا نوزادان – سالن رودکی

لیست اسامی ثبت نام شده بعد از تایید در این قسمت قرار داده می شوند. درصورتی که هم اکنون ثبت نام کرده اید و اسم شما در این لیست نیست لطفا یک روز بعد مجددا بررسی نمایید. تاریخ بروزرسانی:‌ ۱۳۹۸/۰۵/۰۹ – ساعت: ۰۰:۳۰ تعداد ثبت نامی ها: ۸ نفر نام (نام) نام (نام خانوادگی) فرزانه…

لیست ثبت نامی های HBB و احیا نوزادان – سالن سعدی

لیست اسامی ثبت نام شده بعد از تایید در این قسمت قرار داده می شوند. درصورتی که هم اکنون ثبت نام کرده اید و اسم شما در این لیست نیست لطفا یک روز بعد مجددا بررسی نمایید. تاریخ بروزرسانی:‌ ۱۳۹۸/۰۵/۰۹ – ساعت: ۰۰:۳۰ تعداد ثبت نامی ها: ۳۰ نفر نام (نام) نام (نام خانوادگی) الهام…

لیست ثبت نامی های شیردهی و KMC

لیست اسامی ثبت نام شده بعد از تایید در این قسمت قرار داده می شوند. درصورتی که هم اکنون ثبت نام کرده اید و اسم شما در این لیست نیست لطفا یک روز بعد مجددا بررسی نمایید. تاریخ بروزرسانی:‌ ۱۳۹۸/۰۵/۱۰ – ساعت: ۱۰:۳۰ تعداد ثبت نامی ها: ۳۳ نفر نام (نام) نام (نام خانوادگی) خدیجه…