آیین نامه استاندارد سازی تابلو ، مهر ، سرنسخه و کارت ویزیت موسسات پزشکی ، مطب ها و دفاتر کار شاغلان حرف پزشکی و وابسته

آیین نامه استاندارد سازی تابلو ، مهر ، سرنسخه و کارت ویزیت موسسات پزشکی ، مطب ها و دفاتر کار شاغلان حرف پزشکی و وابسته     دریافت آیین نامه

کنفرانس علمی یک روزه فشارخون در بارداری

کنفرانس علمی یک روزه فشارخون در بارداری برگزار کننده سازمان نظام پزشکی با همکاری انجمن علمی مامایی ایران با۴/۵ امتیاز بازآموزی زمان :جمعه ۱۷اسفند ۹۷ ساعت ۸صبح تا ۵عصر مکان: دانشگاه شهید بهشتی مرکزهمایش های بین المللی سالن خوارزمی جهت ثبت نام به آدرس سایت زیر مراجعه فرمایید http://www.ircme.ir/App_Web/(Guest)/Default.aspx?CenterID=226

⁣قابل توجه همکاران عزیز (استان هاى اصفهان، اردبیل، گلستان)

⁣قابل توجه همکاران عزیز استان هاى اصفهان، اردبیل، گلستان سایر همکاران هر چه سریع تَر امضاى الکترونیک خود را در سازمان نظام پزشکى ثبت و به سامانه بپیوندید جهت ارسال نسخه الکترونیک بیمار برای سازمان بیمه سلامت ایران از طریق سامانه جامع پزشکی مداریو، کافیست درمانگران محترم پس از ثبت نام در سامانه مداریو و…

کنفرانس علمی یک روزه تازه های غربالگری جنین و سونوگرافی در بارداری

کنفرانس علمی یک روزه تازه های غربالگری جنین و سونوگرافی در بارداری برگزار کننده سازمان نظام پزشکی با۴/۵ امتیاز بازآموزی هزینه ثبت نام: ۲۳۰۰۰تومان زمان: پنجشنبه ۱۶ اسفند ۹۷ ساعت ۸صبح تا ۵عصر مکان:: دانشگاه شهید بهشتی مرکزهمایش های بین المللی سالن خوارزمی   جهت ثبت نام به آدرس سایت زیر مراجعه فرمایید http://www.ircme.ir/App_Web/(Guest)/Plan/List.aspx?CenterID=226&Status=New

دیدار دکتر ناهید خداکرمیدیدار دکتر ناهید خداکرمی با دکتر علیرضا رئیسی

دیدار دکتر ناهید خداکرمی رئیس کمیته سلامت شورای اسلامی شهر تهران و رئیس انجمن علمى مامایى ایران با دکتر علیرضا رئیسی معاون بهداشت وزارت بهداشت ١٣٩٧/١٢/٠١

مشکلات ماماهاى شاغل در مراکز جامع سلامت و پایگاههای سلامت

مشکلات ماماهاى شاغل در مراکز جامع سلامت و پایگاههای سلامت در جلسه رئیس انجمن علمى مامایى ایران، نماینده ماماهاى شاغل در مراکز سلامت با معاون وزیر بهداشت با توجه به مکاتبات و تماس هاى مکرر ماماهاى شاغل در حوزه بهداشت، مشکلات مربوط به وضعیت حرفه اى و دغدغه هاى این عزیزان امروز ١٣٩٧/١٢/٠١ در یک…

اطلاعیه انحمن علمى مامایى ایران در رابطه با روند نظارت بر مطب هاى متخصصین زنان و دفاتر کار مامایى

اطلاعیه انحمن علمى مامایى ایران در رابطه با روند نظارت بر مطب هاى متخصصین زنان و دفاتر کار مامایى متأسفانه بى اخلاقى و بدعتى که دیروز توسط رئیس یک انجمن گذاشته شد و در طى آن مدارک غیر قابل استناد به وزارت بهداشت و نظام پزشکى، صرفاً با هدف تخریب گروه هاى بظاهر رقیب ارسال…