اطلاعیه شماره ۸ کنگره سلامت زنان و خانواده

📣اطلاعیه شماره 8📣 طبق آخرین تصمیم کمیته علمی , به دلیل افزایش قیمت چاپ بنر و و پوستر, محدودیت در نوع چاپ برداشته شده است جهت چاپ پوستر استفاده از بنر تبلیغاتی و یا پوستر کاغذی بلامانع است فقط اندازه و فرمت پوستر رعایت گردد http://www.c.irmidwifery.net

راهنمای تهیه چکیده

قابل توجه همکاران محترمی که مقالات آنها به صورت سخنرانی یا پوستر برگزیده شده است، جهت جلوگیری از بروز هر گونه مشکل در چاپ خلاصه مقالات در کتابچه نهایی کنگره، خواهشمند است خلاصه مقالات خود را در فرمت زیر تهیه کرده و در روز کنگره به مسئولین مرتبط تحویل دهید.   دریافت    

ثبت نام در برنامه کارگاه ها – شنبه صبح

همکاران شرکت کننده در کنگره که قبلا ثبت نام کردند و نامشان در لیست ثبت نام کنندگان میباشد ، لازم است با توجه به اولویت خودشان در کارگاهها ثبت نام کنند .ظرفیت کارگاهها محدود میباشد .لازم به ذکر است این گارگاههای جانبی میباشد و برنامه پنلها نیز در سالن اصلی در سایت بارگزاری شده است.…

ثبت نام در برنامه کارگاه ها – جمعه عصر

همکاران شرکت کننده در کنگره که قبلا ثبت نام کردند و نامشان در لیست ثبت نام کنندگان میباشد ، لازم است با توجه به اولویت خودشان در کارگاهها ثبت نام کنند .ظرفیت کارگاهها محدود میباشد .لازم به ذکر است این گارگاههای جانبی میباشد و برنامه پنلها نیز در سالن اصلی در سایت بارگزاری شده است.…

ثبت نام در برنامه کارگاه ها – جمعه صبح

همکاران شرکت کننده در کنگره که قبلا ثبت نام کردند و نامشان در لیست ثبت نام کنندگان میباشد ، لازم است با توجه به اولویت خودشان در کارگاهها ثبت نام کنند .ظرفیت کارگاهها محدود میباشد .لازم به ذکر است این گارگاههای جانبی میباشد و برنامه پنلها نیز در سالن اصلی در سایت بارگزاری شده است.…

ثبت نام در برنامه کارگاه ها – پنج شنبه عصر

همکاران شرکت کننده در کنگره که قبلا ثبت نام کردند و نامشان در لیست ثبت نام کنندگان میباشد ، لازم است با توجه به اولویت خودشان در کارگاهها ثبت نام کنند .ظرفیت کارگاهها محدود میباشد .لازم به ذکر است این گارگاههای جانبی میباشد و برنامه پنلها نیز در سالن اصلی در سایت بارگزاری شده است.…

ثبت نام در برنامه کارگاه ها – پنج شنبه صبح

همکاران شرکت کننده در کنگره که قبلا ثبت نام کردند و نامشان در لیست ثبت نام کنندگان میباشد ، لازم است با توجه به اولویت خودشان در کارگاهها ثبت نام کنند .ظرفیت کارگاهها محدود میباشد .لازم به ذکر است این گارگاههای جانبی میباشد و برنامه پنلها نیز در سالن اصلی در سایت بارگزاری شده است.…

ثبت نام در برنامه کارگاه ها

همکاران شرکت کننده در کنگره که قبلا ثبت نام کردند و نامشان در لیست ثبت نام کنندگان میباشد ، لازم است با توجه به اولویت خودشان در کارگاهها ثبت نام کنند .ظرفیت کارگاهها محدود میباشد .لازم به ذکر است این گارگاههای جانبی میباشد و برنامه پنلها نیز در سالن اصلی در سایت بارگزاری شده است.…