ورزش بارداری و یوگای زایمان

زمان : ۸ و۹ و ۱۰ آذر ماه ۱۳۹۷ ساعت ۸ تا ۴ مکان : تهران بزرگراه رسالت خیابان بنی هاشم شمالی کوی حافظ ساختمان رعیت پژوهشگاه رویان   [button title=”لیست ثبت نامی ها” icon=”” icon_position=”” link=”http://irmidwifery.com/%D9%84%DB%8C%D8%B3%D8%AA-%D8%A7%D8%B9%D8%B6%D8%A7%DB%8C-%D9%88%D8%B1%D8%B2%D8%B4-%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%88-%DB%8C%D9%88%DA%AF%D8%A7%DB%8C-%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D9%85%D8%A7%D9%86/”  color=”” font_color=”” large=”0″ class=”” download=”” onclick=””]