اسامی هیئت مدیره

 • 1-سرکار خانم دکتر سیده زهرا معصومی ریاست انجمن

  2-سرکار خانم اعظم علی شیرزاده خزانه دار انجمن

  3- سرکار خانم سامره قلیچ خانی–نائب رئیس انجمن

  4- سرکار خانم مژگان سلیمانی سالار –مدیر انجمن

  5- سرکار خانم مینو هامون –بازرس انجمن

  1-سرکار خانم دکتر مرضیه اتوگرا –عضو علی البدل هیات مدیره

  2- سرکار خانم منیژه مجیدی –عضو علی البدل بازرس

اعضای انجمن

 • نام و نام خانوادگی شماره نظام پزشکی
  لیلا صفری رفیع 34146
  شیرین عسگری فروغ 21410
  زینب رحمتی 61103
  فاطمه فتحی 48778
  نسرین زمانی 58369
  معصومه صفرخانی 19929
  دکتر زهرا معصومی 14724
  اعظم علی شیرزاد 1498
  سامره قلیچ خانی 20843
  نوشین فرهمندلو 10567
  فیروزه گودرزی 13882
  فائزه فضلی 30288
  سمانه توکلی 52933
  سارا کرمی 37738
  دلفروز 44540
  زهرا نظری 8203
  مریم سپهر 11852
  بهاره حیدری 49477
  معصومه ناصری 27700
  مریم اقبالیان 4524
  آرزو مالمیر 21254
  مینا گودینی 43834
  مرضیه رجبی 56614
  زینب آذین 15750
  فاطمه محمد اصغری 530780
  ثانیه سهیلی 8099
  بهاره صادقی 36310
  نازلی علافچی 27463
  زهرا جلالی 19165
  منیژه مجیدی 27465
  کارولین یاوری 1513
  منیژه مجیدی 1513
  مینو هامون 1529
  فاطمه دشتی 62970
  شیدا حیدری نظام ندارد
  فاطمه رزجی  
  زهره حسینی  
  نسیم حیدری  
  مژگان سلیمانی سالار  
  فاطمه بداغی  
  حسنی فضلعلی 55486
  فرناز کهزادی 56627
  انسیه سلیمانی 37064
  زهرا اسکندری 6186
  فاطمه برق زدگان 45216
  سمیرا طراوتی 39527
  اعظم تشکری 20255
  دکتر مرضیه اتوگرا 13009
  زهرا معصومی 14724
  رابعه یاری معتقد 57736
  سهیلا سبزیانی 51984
  مرضیه موسعلی 52946
  سارا بیگلری 12980
  زهرا عزتی 44927
  سپیده بیگی ازندریانی 52007
  فاطمه حسنی پژوه 6192
  نازنین خادمی مراد دهنده 27321
  اعظم علی شیرزاد 51373
  شیما نورائی 1498
  مریم گرجی 38428