اسامی هیئت مدیره

 • ۱-سرکار خانم دکتر سیده زهرا معصومی ریاست انجمن

  ۲-سرکار خانم اعظم علی شیرزاده خزانه دار انجمن

  ۳- سرکار خانم سامره قلیچ خانی–نائب رئیس انجمن

  ۴- سرکار خانم مژگان سلیمانی سالار –مدیر انجمن

  ۵- سرکار خانم مینو هامون –بازرس انجمن

  ۱-سرکار خانم دکتر مرضیه اتوگرا –عضو علی البدل هیات مدیره

  ۲- سرکار خانم منیژه مجیدی –عضو علی البدل بازرس

اعضای انجمن

 • نام و نام خانوادگی شماره نظام پزشکی
  لیلا صفری رفیع ۳۴۱۴۶
  شیرین عسگری فروغ ۲۱۴۱۰
  زینب رحمتی ۶۱۱۰۳
  فاطمه فتحی ۴۸۷۷۸
  نسرین زمانی ۵۸۳۶۹
  معصومه صفرخانی ۱۹۹۲۹
  دکتر زهرا معصومی ۱۴۷۲۴
  اعظم علی شیرزاد ۱۴۹۸
  سامره قلیچ خانی ۲۰۸۴۳
  نوشین فرهمندلو ۱۰۵۶۷
  فیروزه گودرزی ۱۳۸۸۲
  فائزه فضلی ۳۰۲۸۸
  سمانه توکلی ۵۲۹۳۳
  سارا کرمی ۳۷۷۳۸
  دلفروز ۴۴۵۴۰
  زهرا نظری ۸۲۰۳
  مریم سپهر ۱۱۸۵۲
  بهاره حیدری ۴۹۴۷۷
  معصومه ناصری ۲۷۷۰۰
  مریم اقبالیان ۴۵۲۴
  آرزو مالمیر ۲۱۲۵۴
  مینا گودینی ۴۳۸۳۴
  مرضیه رجبی ۵۶۶۱۴
  زینب آذین ۱۵۷۵۰
  فاطمه محمد اصغری ۵۳۰۷۸۰
  ثانیه سهیلی ۸۰۹۹
  بهاره صادقی ۳۶۳۱۰
  نازلی علافچی ۲۷۴۶۳
  زهرا جلالی ۱۹۱۶۵
  منیژه مجیدی ۲۷۴۶۵
  کارولین یاوری ۱۵۱۳
  منیژه مجیدی ۱۵۱۳
  مینو هامون ۱۵۲۹
  فاطمه دشتی ۶۲۹۷۰
  شیدا حیدری نظام ندارد
  فاطمه رزجی  
  زهره حسینی  
  نسیم حیدری  
  مژگان سلیمانی سالار  
  فاطمه بداغی  
  حسنی فضلعلی ۵۵۴۸۶
  فرناز کهزادی ۵۶۶۲۷
  انسیه سلیمانی ۳۷۰۶۴
  زهرا اسکندری ۶۱۸۶
  فاطمه برق زدگان ۴۵۲۱۶
  سمیرا طراوتی ۳۹۵۲۷
  اعظم تشکری ۲۰۲۵۵
  دکتر مرضیه اتوگرا ۱۳۰۰۹
  زهرا معصومی ۱۴۷۲۴
  رابعه یاری معتقد ۵۷۷۳۶
  سهیلا سبزیانی ۵۱۹۸۴
  مرضیه موسعلی ۵۲۹۴۶
  سارا بیگلری ۱۲۹۸۰
  زهرا عزتی ۴۴۹۲۷
  سپیده بیگی ازندریانی ۵۲۰۰۷
  فاطمه حسنی پژوه ۶۱۹۲
  نازنین خادمی مراد دهنده ۲۷۳۲۱
  اعظم علی شیرزاد ۵۱۳۷۳
  شیما نورائی ۱۴۹۸
  مریم گرجی ۳۸۴۲۸