اسامی هیئت مدیره تبریز

 • رئیس : خانم کمالی فرد
 • نائب رئیس : دکترنوری زاده
 • دبیر : خانم اقدام پور
 • روابط عمومی : خانم اعظمی
 • خزانه دار : خانم ارشدی فر
 • بازرس : رحیمه کهتری

 

اعضای انجمن

 • ۱۰۶۴۸ نسرین امانی
 • ۲۲۴۳ شیرین هدایتی
 • ۵۲۶۸ فریده کوشا
 • ۴۰۲۸۸ گلاله شمامی
 • ۳۴۳۱ شیرین نظم آرا
 • ۳۰۲۳۳ مینا فانید فتح آباد
 • ۲۹۳۲۵ سمیه ثوری
 • ۲۹۱۷۳ رباب حاتمی
 • ۴۱۴۴۰ سیمین شیرکول
 • ۱۳۶۲۴ رقیه سعدی
 • ۲۹۳۴۸ رحیمه کهتری
 • ۲۴۶۹۱ المیرا محمودی
 • ۳۸۴۶ فاطمه اسدی امیردیزج
 • ۴۲۸۶۳ کوثر پورسلمان
 • ۸۷۹۲ مهین کمالی فرد
 • ۳۱۹۱۲ آیدا اربابزاده
 • ۴۴۸۸۶ معصومه جبارزاده طرزم
 • ۲۵۴۵۹ الناز هاشمی کیا
 • ۳۷۲۱۱ فهیمه رمضانی
 • ۲۶۳۵۱ معصومه اسمعیلی
 • ۲۱۲۷۴ منصوره دلفکار
 • ۴۷۷۱۵ لیدا درستی
 • ۴۷۲۳۶ سحر غلامی
 • ۱۹۵۶۱ فریده اقدام پور
 • ۶۲۳۶۷ معصومه حسینی
 • ۲۸۷۶۶ لیلا علیاری
 • ۳۰۱۵۱ نسترن سراجی
 • ۳۱۷۰۴ رباب آقاپور
 • ۱۳۳۵۵ طاهره عباس زاده
 • ۱۳۵۲۷ لیلا محجل سرافراز
 • ۴۱۴۰۵ مهری نجف زاده
 • ۴۱۴۳۸۰ مهناز آفتابی
 • ۱۷۹۲۶ مریم ارشدی فرد
 • ۵۳۵۱ فریده رشتبری
 • ۱۹۴۳۳ زهرا عبداله نژاد
 • ۳۰۰۲۳ فرانک حاجی زاده
 • دکتررقیه نوری زاد
 • ۹۴۷۷ دیباذری
 • ۱۹۴۳۵ شهلا فعال سیاهکل
 • ۶۲۵۴۴ مریم گلی
 • ۵۹۷۹۹ تینا نصیرلو
 • ۳۶۵۰۲ آرزو آقاکشی
 • ۳۶۵۰۳ منیره رضازاده
 • ۵۲۶۸۷ سمانه منصوری
 • ۱۷۸۶۷ فرانک آذری میلانی
 • ۲۲۱۳ رقیه پرتوخورشید
 • ۴۷۶۰۶ آینور مصطفی
 • ۶۰۴۳ زهره پارس مهر
 • مینو رضازاده
 • فاطمه جباری اقدم
 • 21787 عاطفه زرگری
 • ۳۴۷۵۲ سودابه مطلب زاده
 • ۳۹۵۶۵ زهرا صادقی
 • ۸۴۵۹ بتول سلماسیه
 • ۳۲۱۶۰ فرناز فاروقی
 • ۱۹۶۵۸ صغری ناظمی