با توجه به شرایط بحرانی منتج از اپیدمى کرونا ویروس و لزوم آماده باش براى ارائه خدمات مورد نیاز در شرایط بحران ، کمیته بحران انجمن علمى مامایى ایران از کلیه ماماهاى علاقمند به خدمات داوطلبانه ثبت نام بعمل مى آورد. از همکاران عزیزى که مایل به شرکت در این طرح هستند دعوت میشود نسبت به تکمیل فرم زیر اقدام کنند.
لازم به ذکر است اطلاعات تماس شما نزد انجمن بطور محرمانه محفوظ خواهد بود و در صورت اعلام نیاز دانشگاهها یا براى شرکت در دوره هاى آماده سازى با شما تماس گرفته مى شود. ثبت نام در این طرح صرفاً بمنظور خدمات داوطلبانه در زمان اپیدمى کرونا ویروس است و دال بر استخدام و مشمول حق الزحمه نمى باشد. بدیهى است تنها در صورت نیاز با شما تماس گرفته خواهد شد
کمیته بحران انجمن علمى مامایى ایران
به امید سلامتی برای تک تک شما عزیزان به مدد الهی کرونا را شکست میدهیم